Хореография


Репертоарът на „Танцуващи колела” включва фолклорни и сьвременни танци в различни жанрове, с нестандартна хореография, преплитаща физическа сръчност, свеж хумор и оптимизъм – изразяваща силата на свободния човешки дух!

Уникалният синтез от специфични хореографски решения е фактор за неограничените възможности на интегрирания танц:
• използването на нетрадиционни танцувални елементи;
• свободният избор на движенията в пространството;
• чувството за взаимовръзка между партньорите;
• неограниченото участие на човешките сетива в пластиката, според индивидуалните физически възможности;
• различното усещане за танц.

Съвременни, като стилистика и дух постановкаи, в които със средствата на символа и алегорията, са представени различните аспекти на проблема за границите и самоограниченията на хората с физически увреждания, в обществото, в което живеем! Постановки за самопреодоляването, които утвърждават силата на свободния човешки дух – неподвластен на границите, които му поставят тялото или обществото!

Постановки за толерантността и готовността да приемем различията между нас – изпълнени с хармонични жестове, емоционалност, оптимистична атмосфера, динамично движение, атрактивни танцови картини !

Постановките „Невидими граници”; „Танцът”; „Картини от България”; „Хармония”; „Един свят”; „Реална мечта” и др. – са реализирани в нетрадиционна и ефектна сюжетна линия !

Всяка нова танцова постановка разкрива пред изпълнителите на формация „Танцуващи колела” нови предизвикателства, нови творчески вълнения, нови идеи!